Retourbeleid

Artikel 1 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 2 – Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 3 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Restocking fee beleid:

Indien een klant besluit om een artikel te retourneren, kan het bedrijf een restocking fee in rekening brengen. De restocking fee kan een percentage (15%) van het aankoopbedrag zijn en kan worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag of apart in rekening worden gebracht bij de klant. Klanten worden geadviseerd om vooraf contact op te nemen met het bedrijf om de retourzending te regelen en om eventuele vragen of zorgen te bespreken. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of te vertragen indien de geretourneerde artikelen beschadigd zijn, gebruikt zijn of niet in de originele verpakking zitten.

Retour adres:

Wanneer u een product heeft gekocht dat u wilt retourneren, kan het zijn dat u het terug moet sturen naar het magazijn in China. Houd er rekening mee dat de kosten voor het retourneren van het product voor uw eigen rekening zijn. Dit komt doordat de verzendkosten vanuit China vaak hoog zijn en het voor de verkoper niet haalbaar is om deze kosten voor zijn rekening te nemen.

Om het product terug te sturen, moet u contact opnemen met de verkoper en vragen om een retouradres in China. Nadat u het retouradres heeft ontvangen, kunt u het product zorgvuldig verpakken en verzenden naar het opgegeven adres. Zorg ervoor dat u het product goed beschermt tijdens het transport en dat u een traceerbare verzendmethode kiest, zodat u kunt volgen wanneer het pakket is afgeleverd.

Wanneer het product is aangekomen bij het magazijn in China, zal de verkoper het product inspecteren om te bepalen of het in goede staat is en of het voldoet aan de retourvoorwaarden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de verkoper overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u uw geld terug ontvangt, afhankelijk van de verwerkingstijd van de verkoper en de bank.

Al met al kan het retourneren van producten naar het magazijn in China een ingewikkeld en kostbaar proces zijn. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de retourvoorwaarden en de kosten die ermee gemoeid zijn voordat u een aankoop doet